hit counter for tumblr

İnek İle İlgili Bilgiler[widget:text-8]İnek ile ilgili bilgiler mecazi anlamı dışında, inekler hakkında bilgi nelerdir? Onları inceleyelim. İnekler hakkında bilgi mecazi anlamı çok fazla ders çalışan insanlara takılan lakaptır. Ama biz burada gerçekte süt veren inek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

Sığır ırkı hayvanların dişi, doğum yapmış, sütü sağılanlarına inek diyoruz. İnekte en çok aranan özellikleri kısaca sıralarsak;

En fazla süt veren inek veya en çok süt veren inek yetiştiriciler tarafından aranan inek özelliklerindendir.

En fazla süt veren inekler veya en çok süt veren inekler nasıl anlaşılmaktadır. En çok süt veren inekler ana babadan gelen genetiğine göre değerlendirildiğinde ana ve baba soyundan gelen nesillerin süt verimi incelenerek, en fazla süt veren inekler değerlendirilir.

En fazla süt veren inek veya en çok süt veren inek vücut yapısına göre de süt verimi, değerlendirilir. En fazla süt veren inekler meme yapısından ve memeyi besleyen damarların görüntüsü ile de süt verimleri değerlendirilmektedir.

Çok süt veren inek cinsi veya en fazla süt veren inek cinsi sığır ırklarına göre de değerlendirilir. Çok süt veren inek cinsi dünyada sayılı sayıdadır. Çok süt veren inek cinsi veya en fazla süt veren inek cinsi ülkemizde de sınırlı sayıdadır.

Ülkemizdeki en çok süt veren inekler hakkında bilgi olarak şöyle bir sıralama yapabiliriz. Holstein inekleri, simental inekleri, montofon inekleri, jersey inekleri ve yerli olarak en fazla süt veren inek Güney Anadolu Kırmızısı ineklerdir.

En çok süt veren inek cinsi olarak, ülkemizde holstein inekleri ile simental inekleri çok tutulmaktadır. Büyük işletmeler en çok süt veren inekler cinsi olarak bunları tercih etmektedirler. Montofon inekler, jersey inekler ve yerli inekler daha çok aile işletmelerinde yetiştirilmektedir.

En fazla süt veren inekler olsun diğer et ırkı inekler olsun boğaya gelme yaşı ortalama 18 aylıktan sonra olmaktadır. 27 – 28 aylık olan düveler doğum yapabilirler. Yeni doğum yapan düveler doğum yaptıktan sonra inek ismi ile anılmaktadır. İneklerde gebelik süresi 280 gündür. -5, +5 gün önce ve sonra doğum olması normaldir.

En çok süt veren inek ile ilgili bilgi, süt verimi nasıldır? Laktasyon süresi ne kadardır? Bir laktasyonda ortalama ne kadar süt verirler? Kuruya alınma zamanı ve kuruda kalma süresi ne kadardır?

En fazla süt veren inek cinsi olarak holstein ineklerle simental ineklerde süt verimi aşağı yukarı aynı gibidir. Laktasyon süreleri bütün süt veren ineklerde 300 gündür.

Bir laktasyonda holstein ve simental inekler 6.500 litre, montofon inekler 5.500 litre, jersey inekler 4.000 litre ve güney Anadolu kırmızısı ineklerde 4.000 litre civarında süt vermektedirler. Süt verimi bakım ve beslenmesine göre değişiklik göstermektedir.

En çok süt veren inek cinsi içerisinde bazen günlük 40 litrenin üzerinde süt veren ineklerde çıkmaktadır. Ancak bu gibi durumlar ülkemiz ortalamasını değiştirmez.

İneklerde gebelik süresi içerisinin son iki ayında kuruya alınması gereklidir. İnekler son iki ayında bakım ve beslenmesine dikkat edilerek doğuma hazırlanması gereklidir.

İnek ile ilgili bilgiler bunlarla sınırlı değildir. İnekler hakkında bilgi bakım ve beslenmesi ile de detaylı incelenmelidir. Biz burada sadece en çok süt veren inekler veya en fazla süt veren ineklerin süt verimleri, laktasyon süreleri ve ineklerde gebelik sürelerini inceledik.[widget:text-9]
Favori / Paylaş


Yorum Yaz

*

hayvanalissatis.com sektörler arasındaki arz ve talep ilişkilerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitede yer alan hiç bir firmayla ve alıcıyla bağlantısı yoktur. Hiç bir şekilde sektörler arasında ticaret anlaşması bulunmamaktadır ve herhangi bir alış satış işlemleri yapmamaktadır. hayvanalissatis.com arz ve talep ilişkileri sırasında doğabilecek aksaklıktan ve zarardan sorumlu değildir.